Sơn gỗ

sơn xe máy, ô tô và nón bảo hiểm

dung môi

cứng nguyên liệu

nguyên liệu làm sơn

thông tin liên hệ
Nguyễn Bửu Hoàng Long
Hotline - 0949 29 29 68

dung môi PU

Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETONE, METHANOL,  METHYL, ETHYL, MEK, BCS, CAC
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETON...
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETONE, METHANOL,  METHYL, ETHYL, MEK, BCS, CAC
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETON...