Sơn gỗ

sơn xe máy, ô tô và nón bảo hiểm

dung môi

cứng nguyên liệu

nguyên liệu làm sơn

thông tin liên hệ
Nguyễn Bửu Hoàng Long
Hotline - 0949 29 29 68

SƠN các loại

Sơn Màu
Sơn Màu
Sơn màu
Sơn màu
Dầu bóng
Dầu bóng
Pass trắng
Pass trắng
Sơn bóng mờ
Sơn bóng mờ
Sơn bóng mờ
Sơn bóng mờ
Lót PU ngoài trời
Lót PU ngoài trời
Hồng sen PU bóng
Hồng sen PU bóng

DUNG MÔI

Dung môi sản xuất sơn
Dung môi sản xuất sơn
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi công nghiệp
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETONE, METHANOL,  METHYL, ETHYL, MEK, BCS, CAC
Dung môi PU BUTYL ACETATE, TOLUENE, XYLENE, ACETON...

NGUYÊN LIỆU LÀM SƠN

Bột mờ SYLOID C803
Bột mờ SYLOID C803
Bột mờ SYLOID C906
Bột mờ SYLOID C906
Bột TITAN
Bột TITAN